Dhaka District – All Thana or Upazila Postcode or Zip Code

Get postal code or postcode or zip code for Dhaka district, all Thanas or Upazilas. The following areas are Dhanmondi, Gulshan, Savar, Keraniganj, Demrai, Keraniganj, Nawabganj, etc noticeable.

District/Upazila/Thana Sub Office
Post Code
Aftabnagar

Aftabnagar
1212
Ashulia
Alia Madrasah
1349
Badda
Gulshan
1212
Dhaka
Dhaka Cantonment--TSO
1206
Dhamrai
Dhamrai
1350
Dhamrai
Kalampur
1351
Dhanmondi
Jigatala TSO
1208
Demra
Demra
1360
Demra
Sarulia
1362
Gulshan
Gulshan Model Town
1212
Gulshan
Banani TSO
1213
Gulshan
Badda
1214
Jatrabari
Dhania TSO
1236
Joypara
Joypara
1330
Joypara
Palamganj
1331
Joypara
Narisha
1332
Keraniganj
Keraniganj
1310
Keraniganj
Dhaka Jute Mills
1311
Keraniganj
Ati
1312
Keraniganj
Kalatia
1313
Khilgaon
KhilgaonTSO
1219
Khilkhet
KhilkhetTSO
1229
Lalbag
Posta TSO
1211
Mirpur
Mirpur TSO
1216
Mohammadpur
Mohammadpur Housing
1207
Mohammadpur
Sangsad BhabanTSO
1225
MohakhaliMohakhali1206
Motijheel
BangabhabanTSO

1222
Motijheel
DilkushaTSO
1223
Nawabganj
Nawabganj
1320
Nawabganj
Hasnabad
1321
Nawabganj
Daudpur
1322
Nawabganj
Agla
1323
Nawabganj
Khalpar
1324
Nawabganj
Churain
1325
New market
New Market TSO
1205
Palton
Dhaka GPO
1000
Ramna
Shantinagr TSO
1217
Sabujbag
Basabo TSO
1214
Savar
Savar
1340
Savar
Dairy Farm
1341
Savar
Jahangirnagar University
1342
Savar
Saver P.A.T.C
1342
Savar
Savar Canttonment
1344
Savar
Shimulia
1345
Savar
Kashem Cotton Mills
1346
Savar
Rajphulbaria
1347
Savar
Amin Bazar
1348
Savar
EPZ
1349
SutrapurDhaka Sadar HO
1100
Sutrapur
Wari

1203
SutrapurGendaria TSO1204
Tejgaon Industrial Area
Dhaka Politechnic
1208
Tejgaon
Tejgaon TSO
1215
Uttara
Uttara Model TownTSO
1230
Vatara
Gulshan Model Town
1212